DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta son 20 yıldaki Hatay yatırımlarını açıkladı: “Hatay’a 5 Milyar 287 Milyon TL değerinde 117 Tesis inşa ettik. Hataylılar için üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; kurumsal altyapı sı, tecrübeli personeli ve güç lü makine parkıyla Ülkemizin dört bir yanında milletimizin refah düzeyini artıran yatırımları hayata geçiriyor. Değeri her geçen gün artan “su” DSİ eliyle başta sağlıklı içmesuyu olmak üze re, tarım, enerji, hizmet ve çevre gibi farklı sektörlerde değerlendiriliyor. “Su’da Sıfır İsraf” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri Ge nel Müdürlüğü, suyun özellikle tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına da imkân sağlıyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Son yıllarda DSİ marifetiyle hizmete açılan tesislerin yanı sıra plan ve proje aşamasındaki yatırımlar hakkında da açıklamalar da bulundu; “1954 yılından bugüne, Ülkemizin kalkınma sı için inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu; başta içme, kullanma ve sanayi su yu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sula ma,atıksu arıtımı, taşkın kont rolü gibi çok geniş bir yelpazede değerlendiren DSİ, son 20 yılda toplam 477 milyar liralık yatırım yaparak 9.585 tesisi hizmete açmış ve aziz milletimizin gönlünde yer edinmiştir” dedi.

"DSİ SON 20 YILDA 716 BARAJ İNŞA ETTİ"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Son 20 yılda yaklaşık 477 Milyar Liralık yatırım yaptık Bu kapsamda son 20 yılda; 716 baraj, 481 gölet ve bent, 101 yeraltı depola ma tesisi, 1.633 sulama tesisi, 318 toplulaştırma proje si, 326 içme suyu ve atıksu tesisi, 615 HES ve 5.395 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 9.585 adet tesisi hizmete aldık” ifadelerini kullandı.

"HATAY İÇİN HİZMET ÜRETTİK, 85 BİN 910 DEKAR ARAZİYİ SUYLA BULUŞTURDUK"

Hatay’a yapmış oldukları DSİ yatırımlarının ayrıntılarına da değinen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 20 yılda Hatay’da inşa edilen 13 sulama tesisi ile 85 Bin 910 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık” dedi. HATAY’IMIZA 7 BARAJ, 4 GÖLET VE 3 YERALTI DEPOLAMA TESİSİ KAZANDIRDIK Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden birisi ol masının yanı sıra günümüz de ülke tarımının da en önemli illeri arasında yer alan Medeniyetler Şehri Hatay’da refah düzeyinin artması için son 20 yılda; 117 adet Tesis ile 5 Milyar 287 Milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdü rü Mehmet Akif Balta, “Hatay ’da son 20 yılda 7 baraj ve 4 gölet ile 3 adet yeraltı depolama tesisi inşa ettik ve böylece 900 milyon m³ su depolama hacmine ulaştık” dedi.

"ÜÇ BARAJ VE 1 GÖLETTE İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Hataylı çiftçilerin kendilerine sunulan sulama imkânla rını büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Hatay’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz şu anda 3 baraj ve1 göletin yapım çalış maları devam ediyor. Bu ba raj ve göletlerin de tamamlan ması ile 8 bin 520 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz.

"HATAY’A MENBA KALİTESİNDE İÇMESUYU"

Diğer taraftan son 20 yılda tamamladığımız 5 adet içmesuyu tesisi ile yaklaşık 800.000 kişinin ihtiyacını kar şılayacak olan, yıllık 47,01 milyon m³ içmesuyu temin ediyoruz. Ayrıca; Hatay’da taşkın riskini azaltmak için son 20 yılda tamamlanan 83 adet taşkın koruma tesisi ile Hatay şehir merkezi, 81 adet yerleşim yeri ve 2 bin 204 dekar arazinin taşkın kontro lü sağlanmıştır. 5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına alıyoruz” dedi.

"SUYUN GÜCÜNÜ ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜYOR, HATAYLILARIN HİZMETİNE SUNUYORUZ"

Hatay’da son 20 yılda 2 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisinin işletmeye alınmasıyla yıllık 51 GWh enerji üretiminin sağlandığını ifade eden DSİ Genel Müdü rü Mehmet Akif Balta, “Kuru lu gücü 14 MW olan bu tesis ler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanın da yıllık 70 Milyon TL katkı sunuyoruz. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle yaklaşık 21 000 hanenin enerji ihtiyacını Hatay’da kurulu olan HES’ler le karşılıyoruz. Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 11 adet HES ile de suyun gücünü enerjiye dönüştürecek ve Ülkemizin enerjisine enerji katacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hataylılar için üretmeye ve Medeniyetler Şehri Hatay’ı su yapıları ile ihya etmeye devam edeceğiz” dedi.

Foto - Haber: Eren Aslan