Samandağ Emekli Dayanışması, ilçemizde son günlerde gündemde olan Samandağ Belediyesinin iş görme karşılığı yaptığı özel kalem müdürü atamasına tepki gösterdi.

Ziraat Odası Başkanı Kamacı' dan TOKİ açıklaması Ziraat Odası Başkanı Kamacı' dan TOKİ açıklaması

Samandağ Emekli Dayanışması, ilçemizde son günlerde gündemde olan Samandağ Belediyesinin iş görme karşılığı yaptığı özel kalem müdürü atamasına tepki gösterdi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Ülkemizin son yıllarda yaşayarak gördüğü ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların temel nedenlerinden en önemlisi siyasal iktidarın tekçi ve merkeziyetçi anlayışı dayatmasıdır.              
Meclis işleyişi ve parlamenter demokrasi anlayışından uzaklaştıkça sorunlar da derinleşip kangrenleştikçe halk bireysel çözüm yollarına başvurarak demokratik anlayıştan uzaklaşılıyor.
Ülkemiz genelinde yaşanan bu sorunların yerel yönetimlere de yansıdığını görür ve duyar olduk. Yerel yönetimlere kayyum ataması ve yerel idarelerin çalışanlarının merkezden kayırmacı ve yandaşlık anlayışı ile işe alımlar yerel idarelerdeki hizmetleri ve yerel meclisleri yok saymaktır.
Benzer bir işe alım şeklinin de ilçemiz Samandağ Belediyesi’nde gerçekleşmiş olduğunu duymak yerel halkın tepkisine neden olduğu gibi, yerelde yaşayan biz emekliler de bu durumu  uygun bulmuyor ve kınıyoruz.
   Okuma, yazma ve üniversite mezunlarının yoğun olduğu ilçemiz halkının bu usulsüz işe alımına tepkili olması haklı ve yerindedir.
Ayrıca işe alınan şahsın yerel hizmetlere katkısı neler olabilir ki? Yerelin sosyolojik olarak kültürel, insansal, dilsel vb. farklılıklarını tanımayan bir şahsın sorunları çözebilmesini beklemek ham hayalden öteye değildir.
Samandağ halkının temel geçim kaynakları hep güvencesiz ve ölümüne çalışılan başka ülkeler mi olsun diye sormak istemiyoruz.
Belediye yöneticilerinin bu yöntemlere bir daha başvurmamalarını, hizmetlerine yerel çalışanları ve yerel meclis kararlarıyla devam etmelerini temenni ederiz.” ifadelerine yer verdi.
Foto-Haber: Eren Aslan