Samandağ Kaymakamlığı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkında" duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: 

Anayasamızın Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı başlık 34 üncü maddesinde 'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.' hükmünden hareketle, vatandaşlarımızın bu demokratik haklarını kullanabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, 2911 sayılı toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. ve 26. Maddeleri ile bu kanunun uygulama yönetmeliğinin 3. Maddesi gereğince, İlçemiz merkezinde yapılacak olan açık hava toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinde toplantı mahalleri ve gösteri yürüyüşü güzergâhı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

AMAÇ :

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına İlişkin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde, bu Kanun kapsamında Samandağ ilçesinde olması muhtemel toplantılar ve gösteri yürüyüşlerinin nerelerde yapılacağının tespitidir.

İLK TOPLANMA ALANLARI:

İlçemiz Sivas Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Çiğdede mezarlık önü,

İlçemiz Mehmet Aslan Caddesi ile Şehit Burhan Sezer Rencüzoğulları caddesi kesişme noktası,

YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHLARI:

Mezarlık önünden Sivas Şehitleri Caddesi, PTT kavşağı ilkokul caddesi, İnönü caddesi istikameti,

Mehmet Aslan caddesi, Şehit Burhan Rencüzoğulları caddesi kesişme noktasından Hızır (A.S) Türbesi istikameti,

SON TOPLANMA ALANLARI (MİTİNG ALANI):

İlçemiz İnönü caddesi üzerinde Cumhuriyet parkı yanında bulunan alan

İlçemiz Hızır (A.S) Türbesi yanındaki boş alan

DAĞILMA GÜZERGÂHLARI:

İnönü caddesi, Hıdırbey caddesi, İlkokul caddesi, Ortaokul caddesi, Dr. Alaettin Cilli caddesi istikametlerinde dağılım sağlanacaktır.

Mehmet Aslan caddesi, Plaj caddesi, Uğur Mumcu caddesi, 51. Sokak istikametlerinde dağılım sağlanacaktır.

PROPAGANDA AMAÇLI ARAÇLARIN ASILABİLECEĞİ YERLER:

Açık hava toplantısının yapılacağı alanlarda amaca uygun yer bulmakla birlikte, belediye ve düzenleme kurulu tarafından propaganda amaçlı araçların, miting alanında belirlenen yerlere toplantı usulüne uygun bir şekilde asılacaktır.

2- YÜRÜTME :

Bu kararı Samandağ Kaymakamı yürütür.

3- YÜRÜRLÜLÜK :

Bu karar 2911 sayılı Kanunun 6. maddesine göre ilanından itibaren on beş gün içerisinde yürürlüğe girer.

Haber: Eren Aslan